หน้าแรกพุทธวงศ์ | พงศ์พันธุ์แห่งผู้รู้แจ้ง | บัญชรเกียรติยศ | พุทธวงศ์วิพากษ์ | พุทธวงศ์เสวนา 
นิมิตแห่งพุทธะ
ธรรมะประดับใจ
ตามรอยพุทธวงศ์
อมตะอริยสงฆ์
มงคลพุทธวงศ์
เรื่องนี้ต้องขยาย
เปิดโลกปาฏิหาริย์
จดหมายเหตุแห่งพุทธะ
ภาพอมตะพระอัจฉริยเถระ
พระดีที่น่ากราบไหว้
 
จำนวนผู้เข้าชมล่าสุด  413000 
                 
 
    พุทธศาสนสุภาษิตแห่ง"พุทธวงศ์" 

         อตฺตโนปิ ปเรสญฺจ iqoption     อตฺถาวโห ว ขนฺติโก   
         สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ     อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก  
         ผู้มีขันติ ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่น  
         ผู้มีขันติ ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน

         ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี     ยสสฺสี สุขสีลวา  
         ปิโย เทวมนุสฺสานํ     มนาโป โหติ ขนฺติโก  
         ผู้มีขันตินับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ  
         ผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย

         สตฺถุโน วจโนวาทํ     กโรติเยว ขนฺติโก   
         ปรมาย จ ปูชาย     ชินํ ปูเชติ ขนฺติโก  
         ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา  
         และผู้มีขันติ ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง

                         

  15 หัวข้อล่าสุดใน เว็บบอร์ด ...
"กุนซือ"(ตัวจริง)ของคุณชินพร สุขสถิตย์ ...มีภาพประกอบ 11 ตุลาคม
หลวงปู่สุภามากรุงเทพ ...มีภาพประกอบ 10 ตุลาคม
บูรณะโบสถ์วัดอาวุธ ...มีภาพประกอบ 9 ตุลาคม
โอกาสท้ายสุด สำหรับพระพุทโธน้อย คุณแม่บุญเรือน หลังยันต์ ...มีภาพประกอบ 9 ตุลาคม
ที่สุดแห่ง"ของดี"ของครูบาเจ้าบุญปั๋น ...มีภาพประกอบ 9 ตุลาคม
พระปิดตา วัดกุฏโง้ง 2519 มีปลอม(จริงๆ)....... ... 7 ตุลาคม
แสงอภินิหารแห่งพระปฐมเจดีย์ ...มีภาพประกอบ 6 ตุลาคม
หนึ่งเดียวในโลกของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ...มีภาพประกอบ 6 ตุลาคม
การ"ตรวจพลัง" เชื่อถือได้เพียงไหน..??? ...มีภาพประกอบ 5 ตุลาคม
ปฏิบัติการรวมผง,ชนวนมวลสารระดับยอดที่สุด...... ...มีภาพประกอบ 5 ตุลาคม
“พ่อคูณ” ปลื้มปีติ “ในหลวง” พระราชทานน้ำสรง-ผ้าไตร ... 4 ตุลาคม
กรมการศาสนาเผย14พระอารามหลวง ไร้เจ้าภาพทอดผ้ากฐิน ...มีภาพประกอบ 2 ตุลาคม
ชาวอเมริกันกว่า 10 ล้านคน ...นั่งสมาธิทุกวัน ... 2 ตุลาคม
จาก"ไจยะเบงจร"ถีง"ชินบัญชร" ... 30 กันยายน
เตรียมสร้าง พระผงของขวัญ "มาตามหน้าบุญ" ...มีภาพประกอบ 29 กันยายน
แสดงข้อมูลทั้งหมดใน เว็บบอร์ด