หน้าแรกพุทธวงศ์ | พงศ์พันธุ์แห่งผู้รู้แจ้ง | บัญชรเกียรติยศ | พุทธวงศ์วิพากษ์ | พุทธวงศ์เสวนา 
นิมิตแห่งพุทธะ
ธรรมะประดับใจ
ตามรอยพุทธวงศ์
อมตะอริยสงฆ์
มงคลพุทธวงศ์
เรื่องนี้ต้องขยาย
เปิดโลกปาฏิหาริย์
จดหมายเหตุแห่งพุทธะ
ภาพอมตะพระอัจฉริยเถระ
พระดีที่น่ากราบไหว้
บัญชรเกียรติยศ

มิตรแท้ สองโลก สะท้านปฐพี

บทนำ

เรื่องราว”มิตรแท้ สองโลก ” ซึ่งได้ทำการ”ค้นคว้า”และ”ขยายความ”จากแง่มุมและข้อเท็จจริงที่ได้ถูกซ่อนและปกปิดจนอยู่ในเบื้องลึกที่สุด แห่งอัตตชีวประวัติของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิไชย ที่ไม่มีการเปิดเผย ณ ที่ในมาก่อน
ดังที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ มาตรว่าเนื้อหาเนื้อความบางตอนจะได้เรียบเรียงขึ้นจาก”จินตนาการ” ซึ่งนอกจากจะเพื่อให้ได้”อรรถรส”แห่ง”อรรถสาระ”ยิ่งๆขึ้นไปแล้ว ก็ยังจะเป็นไปเพื่อความ”ประติดประต่อ”ในบางเนื้อหาสาระที่”เกี่ยวเนื่อง”และ”สำคัญ”อย่างยิ่ง แต่กลับ”ถูกลืม”หรือ”แกล้งลืม”ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม จนนับวัน มีแต่จะเลือนรางจางใจไปจากความรู้สึกนึกคิดของผู้คนทั้งหลาย ให้กลับมามี”ชีวิตจิตใจ”ขึ้นอีกครั้งก็ตาม แต่เรื่องราวทั้งหมด ก็ยัง”ตั้งใจอย่างยิ่ง”ที่จะให้”ตั้งมั่น”อยู่บนพื้นฐานแห่ง”หลักฐานข้อมูลจริง” ทั้งที่เป็น”ลายลักษณ์อักษร” และ”คำบอกเล่า”ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นเก่าๆหลายๆท่าน ที่ได้เคยประสพหรือทันอยู่ในเหตุการณ์จริงมา แล้วด้วยตนเองมากกว่าร้อยละ 95 ด้วยความเป็นกลางและเที่ยงธรรมอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้บรรลุถึงซึ่ง”ความจริง”อันแท้เป็นที่สุด โดยได้ทำการ”แยกย่อย”และ”กลั่น”ตลอดจน”เรียบเรียง”ข้อมูลบางตอนให้”กระชับ”และ”ลื่นไหล” ไม่เย่อเย้อยืดยาวอ่านยากจนต้องเสียเวลาตีความให้สูญเสียอรรถรสารมณ์ในการอ่านโดยไม่จำเป็นตามกาละและเทศะอันควร หวังใจว่า เรื่อง”มิตรแท้ สองโลก สะท้านปฐพี”นี้ คงจะได้ให้ความรู้ความคิดความอ่านตลอ
ดจนแรงบันดาลใจในแง่มุมต่างๆแก่ท่านผู้อ่านและอนุชนรุ่นหลังทั้งหลายตามสมควร

ปฐมบท

คงจะไม่การที่เกินจริงไปเป็นแน่ หากจะกล่าวว่า บนเส้นทางภายใต้ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัตร์ของพระภิกษุสงฆ์แห่งสยามประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในกาลอดีตและปัจจุบันใดๆทั้งสิ้นนั้น ก็คงจะไม่มีใดอีกแล้วที่จะมี”
สีสัน”และ”รสชาติ”ที่”ครบเครื่อง”ทุกอย่างทั้งสุข เศร้า เหงา ซึ้ง อีกทั้งยังคลุกเคล้าด้วยรอยยิ้มและน้ำตา เสมอด้วยอัตตชีวประวัติแห่งท่านพระครูบาเจ้าศรีวิไชย นักบุญแห่งล้านนาไทย แห่งวัดบ้านปาง อ.ลี้ จ. ลำพูน ผู้บันลือ
ลั่นองค์นั้นไปได้เลย ย่อมที่จะเป็นที่แจ้งแก่ใจได้ไม่ยากว่า อันต้นเหตุแห่งการจ้องจองล้างจองผลาญที่ชนชั้น”ปกครอง”ทั้งทางฝ่าย”พุทธจักร”และ”อาณาจักร”ในยุคนั้นได้รวมหัวกัน
”รุม”รังแกทำร้ายพระครูบาเจ้าศรีวิไชย ซึ่งมิได้มีสมณศักดิ์
ใดๆ อยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นหลายครั้งหลายครา จนเป็นกลายเป็นเรื่องอื้อฉาว ที่น่าสะเทือนใจ และน่าละอายมากที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ จนกลายเป็น”ตราบาปติดแผ่นดิน”ที่ใครๆก็ล้างไม่ออกตราบเท่าถึงวินาทีนี้ ก็มิ
ได้มีเหตุใดอื่นเลยนอกจากคำสองคำ ซึ่งก็คือ“อิจฉา”และ“ริษยา”เท่านั้น...... ด้วยคำเพียง“สองคำ”เท่านี้เท่านั้นจริงๆ ก็ในโลกนี้...... ความเจ็บช้ำอันใด จะรวดร้าวเสมอเหมือนด้วยการถูกทำร้ายหมายขวัญจาก”คนใน”ด้วยกันเองเป็นไม่มีอีกแล้ว..... แม้ทุกขเวทนาความอยุติธรรมทั้งปวง ที่ครูบาเจ้าศรีวิไชยได้รับมาตลอดชีวิตของท่านนั้น ก็มิได้มาจาก”คนนอก”แต่ประการใดเช่นกัน

แต่มาจาก”คนใน” ซึ่งเป็น”คนเหนือ”และ”พระเหนือ”ร่วมภาคร่วมโลกร่วมแผ่นดินเดียวกับท่านครูบาเจ้าเองล้วนๆ ซ้ำยังสังกัดใน”มหานิกาย”ด้วยกันเองอีกเสียด้วย แต่กลับเป็นเรื่องที่น่าประหลาด อันชวนให้หลากใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ให้ความเมตตาเอื้ออาทรต่อท่านพระครูบาเจ้าศรีวิไชย ให้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับ”มารร้าย”อย่างว้าเหว่เพียงลำพังองค์เดียว กลับกลายเป็น”คนอื่น”ไปเสีย

นี่... มิหนำยังสังกัดอยู่ใน คณะอื่น นิกายอื่น ที่ในสายตาและความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไป ย่อมเห็นเป็น”คนละโลก”แก่กัน จนถึงขั้นที่มิอาจจะกระทำ”สังฆกรรม”ร่วมกันได้อย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุที่เป็น”นานาสังวาส”เสียอีกต่าง

หากด้วยนั่นเป็นเพราะ “มิตรแท้”ที่เกื้อกูลท่านพระครูบาเจ้าศรีวิไชยในยามคับขันอย่างยิ่งมาตลอดทุกยุคสมัยนั้น กลับกลายเป็นพระเถระฝ่าย”ธรรมยุต” ล้วนๆไปเสียได้..???? มิหนำ “พระ”ฝ่าย”ธรรมยุต”ที่ว่านี้ ยังเป็นถึง”มหาเถระ”ระดับ”บนสุด” ทั้งโดย”สายการปกครอง”และ”คุณธรรม” ที่ทรงไว้ทั้งอำนาจและบารมีอันยิ่งใหญ่ ที่ครอบคลุมไปทั้งพุทธจักรและอาณาจักรอย่างล้นพ้น จนถึงขั้นสามารถที่จะ”สั่งเป็นสั่งตาย”ใครก็ได้อย่างสะดวกดาย หากต้องประสงค์อีกต่างหากด้วย นับเป็นเรื่องกลับตาละปัตที่อยู่เหนือความคาดหมายและคิดฝันของใครหลายๆคน ว่าจักมีจริงเป็นจริงได้เป็นอย่างยิ่ง ส่วน”มิตรแท้ สองโลก “ของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิไชย จะมีท่านผู้ใดใครกันบ้าง และลึกซึ้งถึงเพียงไหนนั้น ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่จะต้องอ่านทุกตัวอักษร นับแต่บรรทัดนี้ไปให้จงดีเสียแล้ว แต่ค่อนข้างจะแน่นอนเสียเหลือเกินว่า เรื่องราวดังที่จะได้กล่าวต่อนี้ไป นับได้ว่า มีความ”ยิ่งใหญ่”และก่อให้เกิด”แรงบันดาลใจ”อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแก่ผู้ที่ได้รับรู้เป็นอย่างยิ่ง จนถึงขั้นสามารถจัดเป็นตำนานแห่งมิตรภาพที่

ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความ”แตกต่าง”ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงจำกัดแต่เฉพาะในแวดวงพุทธจักรแห่งสยามประเทศเท่านั้น แต่ยังอาจครอบคลุมไปจนถึงมโนธรรมและจิตสำนึกแห่งประชาชาติทั้งสิ้นได้เลยทีเดียว

เพราะหากจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งมวลหมู่มนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือแม้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดของโลก ก็จะพบกับความเป็นจริงประการหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า อันมนุษย์คนเรานี้ ได้ล้างผลาญ

ประหารฆ่าเบียดเบียนกันอย่างไร้ความเมตตา จนเลือดและน้ำตาไหลนองท่วมแผ่นดินจนนับครั้งไม่ถ้วน ก็เพียงเพราะความยึดมั่นถือมั่นในความ”แปลกแยก”ในส่วน”ปลีกย่อย”เท่านั้นเป็นสำคัญ
แต่ลืม”สาระ”ที่แท้แห่งความเป็น”มนุษย์”ที่มีอยู่เหมือนกันไปจนหมดสิ้น
เรื่องราวแห่งความเป็นมิตรแท้ สองโลก ระหว่างครูบาเจ้าศรีวิไชยและหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตนี้ จึงอาจเปรียบได้ดั่งหยดน้ำอมฤตที่รินหลั่งชโลมโลกที่รุ่มร้อนด้วยเพลิงโมหะเผาผลาญให้ได้คิด แม้จะเป็นระยะเวลาเพียงเศษหนึ่ง

ส่วนเสี้ยวแห่งการกระพริบตาครั้งหนึ่ง ก็ยังดี.........................
”ดี”กว่า”ไม่มี”อะไรเสียเลยจริงๆ.................................
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า สักวันหนึ่ง หากเรื่อง”มิตรแท้ สองโลก สะท้านปฐพี”นี้อาจจะได้ไปสัมผัสและกระทบยังจิตใจของ”ใครบางคน” จนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ได้เห็นและรู้ซึ้งถึงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ที่ทุกคนต่าง

ล้วนมีอยู่เสมอเหมือนกันหมดจนถึงขั้นละเลิกการเบียดเบียนบีฑาซึ่งกันและกันได้ ก็นับเป็นบุญวาสนาและความสำเร็จอย่างใหญ่ของหนังสือเล่มนี้อย่างแท้ที่สุดแล้ว
โดยไม่ว่าการดังนั้น..... จะต้องใช้เวลา”ฟูมฟัก”และ”กลั่น”ความนึกคิดจิตใจใครๆ จนกระจ่างแจ้งอยู่เนิ่นนานสักกี่วันกี่เดือนกี่ปี หรือกี่ภพกี่ชาติก็ตาม....................


ตอนที่ 1 กำเนิดตนบุญแห่งล้านนา
ตอนที่ 2 ไฟนอกสุม ไฟในรุมเร้า
ตอนที่ 3 เพลิงพระครู
ตอนที่ 4 “ เวรย่อมระงับด้วยการจองเวร”ภาคที่ 1 และ 2
ตอนที่ 5 “เวรย่อมระงับด้วยการจองเวร” ภาคที่ 3
ตอนที่ 6 แบ่งแยกแล้วทำลาย
ตอนที่ 7 น้ำตาหลั่งที่ศรีดอนไชย
ตอนที่ 8 “บาปย่อมแพ้บุญ”
ตอนที่ 9 ผ่องพ้น ภัยพาล
ตอนที่ 10 พบมิตรแท้
ตอนที่ 11 กำแพงพัง มิตรภาพบังเกิด
ตอนที่ 12 เพื่อนผู้”รู้ใจ”
ตอนที่ 13 “เส้นทาง”สร้างบารมี
ตอนที่ 14 “วันศุกร์ขึ้นเขา วันเสาร์ลงห้วย”
ตอนที่ 15 ใต้จีวร ซ่อนคมดาบ
ตอนที่ 16 มารบ่มี บารมีบ่แก่
ตอนที่ 17 สึก สึก สึก และสึก
ตอนที่ 18 เพื่อนแท้ ไม่ทิ้งกัน
ตอนที่ 19 มิตรแท้ สองโลก สะท้านปฐพี