หน้าแรกพุทธวงศ์ | พงศ์พันธุ์แห่งผู้รู้แจ้ง | บัญชรเกียรติยศ | พุทธวงศ์วิพากษ์ | พุทธวงศ์เสวนา 
นิมิตแห่งพุทธะ
ธรรมะประดับใจ
ตามรอยพุทธวงศ์
อมตะอริยสงฆ์
มงคลพุทธวงศ์
เรื่องนี้ต้องขยาย
เปิดโลกปาฏิหาริย์
จดหมายเหตุแห่งพุทธะ
ภาพอมตะพระอัจฉริยเถระ
พระดีที่น่ากราบไหว้
พระดีที่น่ากราบไหว้
 

 พระดีที่น่ากราบไหว้


เหตุที่ต้องเปิดหน้า “พระดีที่น่ากราบไหว้”ขึ้นมา เนื่องจากได้เคยมีแฟนนานุแฟนจำนวนไม่น้อย เคยสอบถามมาทั้งโดยตรงและโทรศัพท์ว่า ตอนนี้ ยังมี “พระดี”(ที่ยังมีชีวิตอยู่) ที่น่ากราบ มีอยู่ที่ไหนบ้าง  ซึ่งผมก็ได้แนะนำตามที่ได้รู้มาไปตามสมควร ทำให้หลายๆท่านมีโอกาสได้กราบได้ไหว้ได้ทำบุญ “พระดีพระแท้”เป็นหลายต่อหลายองค์ก่อนที่ท่านจะละสังขารจากโลกนี้ไป (ซึ่งปัจจุบันเหลือน้อยเต็มที)    นี้เองจึงเป็นเหตุหลักสำคัญที่สุดประการหนึ่ง  ให้ได้คิดอ่านเปิดหน้านี้ขึ้นมา ซึ่งทางเราจะได้คัดสรรแต่ “พระ”ที่เป็น “พระดี”จริงๆ ซึ่งเป็น “เนื้อนาบุญ”อันประเสริฐ ซึ่งผ่านการ “สกรีน”และ “เซนเซอร์”จาก “หน่วยสืบราชการลับ”(ทางจิต) มาอย่างเข้มข้นจนเป็นที่ “นอนใจได้”แน่แท้แล้ว อันสามารถ “ยอหัตถ์ประณมกรวันทาอภิวาทก้มกราบไหว้”ได้อย่างสนิทใจเท่านั้น มาลงเป็นเกียรติประวัติและสิริมงคลต่อไป 


 
 ครูบาคำ วัดศรีดอนตัน ลำพูน
   ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน อ.หางดง เชียงใหม่
  ครูบาตั๋น ปัญโญ  สำนักสงฆ์ม่อนปู่อิ่น กิ่งอ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 
ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร วัดพระธาตุดอนเรือง
พม่า, ครูบาเทือง
   ครูบาอินตา วัดวังทอง เชียงใหม่
   พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัล) วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
  พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์) วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
  พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก เชียงใหม่
  พระอาจารย์แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อุดรธานี
  พระอาจารย์สังข์ วัดพระอาจารย์ตื้อ  อ.แม่แตง เชียงใหม่
   พระอาจารย์อินทร์ถวาย วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวัฑฒโณ) วัดสุวรรณาราม เทม.
   สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม กทม.
  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
   หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน เลย
   หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด บุรีรัมย์
   หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด
   หลวงปู่สุภา กันตสีโล วัดสีลสุภาราม ภูเก็ต
  หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโม วัดประชาชุมพลพัฒนาราม อุดรธานี
   หลวงพ่อเมือง วัดป่ามัชฌิมาวาส กาฬสินธุ์
   หลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ หนองคาย