หน้าแรกพุทธวงศ์
นิมิตแห่งพุทธะ
ธรรมะประดับใจ
อมตะอัจฉริยสงฆ์
พงศ์พันธุ์แห่งผู้รู้แจ้ง
พุทธวงศ์เสวนา
  
"...สำหรับเราเรียกว่าพอแล้ว ไม่เอาเลย ทุกอย่างเราไม่เอา ดีดดิ้นอยู่ขนาดไหนก็เพื่อโลกทั้งนั้น เราไม่เอา เราพอ นี่ละธรรมมีเมืองพอ ถ้ากิเลสแล้วไม่พอ ได้เท่าไรยิ่งกอบยิ่งโกยยิ่งรีดยิ่งไถยิ่งคด ทุกอย่างอยู่กับกิเลสทั้งหมด กิเลสนี้มีมากมีน้อยไว้ใจมันไม่ได้นะ มันคอยจะหักหลัง มันคอยจะแทงข้างหลังเรื่อยละกิเลสนะ เราได้เห็นประจักษ์ในตัวของเรา บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เราไว้ใจ เรียกว่าค่อนข้างไว้ใจปลงใจเชื่อถือได้ว่าจะเป็นผู้ที่หนุนศาสนาอีกคนหนึ่ง ครั้นแล้วก็มาแทงข้างหลัง นี่ละที่เราเจ็บแสบมากที่สุดเลยนะ คือธรรมนี่ตรงแน่วๆ กิเลสมาแทงข้างหลัง แทงข้างหลัง มีเยอะนะ เราถูกกิเลสจากลูกศิษย์ลูกหาที่มันเป็นคลังกิเลสมาแทงข้างหลังเรา เราก็ปลงธรรมสังเวชเรื่อยๆมา เพราะเราบริสุทธิ์สุดส่วน หาความผิดพลาดตรงไหนไม่มี มีแต่ความบริสุทธิ์ต่อโลกด้วยความเมตตาล้วนๆ แล้วก็ถูกแทงข้างหลังเรื่อยนะ นี่ละกิเลสมันคอยแทงข้างหลังๆ เราพูดแล้วเราสลดสังเวชนะ จนกระทั่งจะปลงใจลงสู่มนุษย์คลังกิเลสไม่ได้แล้ว ไปที่ไหนมันมีแต่กิเลสประเภทแทงข้างหลังๆทั้งนั้น ธรรมเลยเชื่อไม่ได้ หาที่ปลงที่วางไม่มี..ธรรม มีแต่ประเภทแทงข้างหลังๆ โอ้โห กิเลสนี่ไว้ใจไม่ได้นะ มีมากมีน้อยแทงข้างหลังทั้งนั้นแหละ

นี่เราสลดสังเวช เพราะเราได้คบค้าสมาคมกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้ใหญ่ผู้น้อย ประเภทใกล้ไกลอะไรเข้าหมด แต่เรามาประมวลผลที่ได้นี้มีแต่ส่วนแทงข้างหลังเสียมากต่อมากนะ เราจึงไว้ใจไม่ได้เลย เรื่องของกิเลสมีมากมีน้อยเป็นภัยทั้งนั้น หาความเป็นคุณไม่มีเลย มันน่าสลดสังเวชนะ......"

 (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี)
Copyright © 2016 phuttawong.net All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป